Rehabilitacja zawodowa cele i zadania

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do uzyskania zatrudnienia i wykonywania pracy.

Uczestnicy naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach tej rehabilitacji uczą się punktualności, systematyczności, poczucia obowiązku i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Poznają na czym polega relacja pracownik-pracodawca, a także mają możliwość rozwijania swoich mocnych stron. Niektórzy spośród uczestników naszych warsztatów uczęszczają na praktyki zawodowe, podczas których poznają specyfikę pracy w konkretnym zawodzie, na danym stanowisku.

Zobacz jeszcze