Dokumenty

Kto może zostać uczestnikiem WTZ?

Zgodnie z regulaminem Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło Grodzisk Wlkp. „Warsztat przeznaczony jest dla osób
z upośledzeniem umysłowym, które zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności. Takie samo orzeczenie muszą mieć osoby oczekujące na przyjęcie do Warsztatu”.

Kandydat na uczestnika jest zobowiązany dostarczyć:

  • arkusz zgłoszenia
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej
  • posiadaną opinię psychologiczną
  • posiadane ostatnie świadectwo szkolne

W celu przeczytania Statutu PSONI kliknij TUTAJ