Kontakt

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Koło w Grodzisku Wlkp.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Kierownik: Agata Czetowicz
tel. 667 873 767

ul. Rakoniewicka 16
62-065 Grodzisk Wlkp.

tel./ fax. (061) 44-47-346
tel. kom.: 667 873 767
e-mail: wtz-gw@wp.pl