Rehabilitacja społeczna cele i zadania

Najważniejszym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości do życia społecznego. Zadania te realizuje się w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób niepełnosprawnych intelektualnie, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie.

W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy naszych warsztatów rozwijają umiejętności związane z treningiem ekonomicznym, uczą się planowania i dokonywania zakupów, oszczędzania, poznają wartość pieniądza, a także nabierają pewności siebie w relacji klient-ekspedient. Na WTZ uczestnicy mają możliwość poznania topografii oraz specyfiki instytucji życia codziennego. Poznają i utrwalają znajomość numerów alarmowych, a także rozwijają umiejętność przeprowadzania rozmowy z dyspozytorem. Uczestniczą również w różnych wyjazdach (m.in. do kina czy teatru), podczas których mają możliwość bezpośrednio zetknąć się z zasadami życia społecznego, czy rozwijać zainteresowania kulturalne . A także wyjeżdżają na wycieczki kilkudniowe, podczas których mogą rozwijać samodzielność, poszerzać swoje horyzonty oraz sprawdzać się w nowych sytuacjach społecznych.

Zobacz jeszcze