Skontaktuj się z nami

XXII Wojewódzki Przegląd Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych

Dnia 10.11.2023 grupa uczestników naszych warsztatów pod opieką terapeuty- Paulina Krupa, wzięła udział w XXII Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, który zorganizowany został przez PSONI w Lwówku oraz WTZ w Grońsku. Wśród występujących grup znalazło się dziesięć zespołów z ŚDS, WTZ oraz innych placówek wspierających osoby z niepełnosprawnością . Na scenie przedstawiono różne przedstawienia poruszające tematykę ekologii, miłości, czy relacji damsko- męskich.

Uczestnicy naszego warsztatu zaprezentowali przedstawienie słowno- taneczne , którego tło stanowił wiersz napisany w czasie zajęć pt. „Świecie  mój”. Inscenizacja ta,  mimo iż ukazywała ogólną znieczulicę naszego społeczeństwa na krzywdę innych, zakończyła się pozytywnie- tańcem p. Katarzyny i p. Damiana do piosenki „Wonderful word „ który miał ukazać że zawsze jest nadzieja na lepsze jutro, ponieważ po każdej burzy wychodzi słońce.

Zarówno wszystkie występy, jak i czas spędzony na rozmowach, wspólnym posiłku był  miłym i ciekawym doświadczeniem.

Na koniec komisja podsumowała cały przegląd , wyróżniając trzy zespoły :

  1. Powiatowy Środowiskowy Domu Samopomocy w Kościanie
  2. WTZ w Otuszu
  3. WTZ w Grodzisku Wielkopolskim

Z pośród tych trzech zespołów komisja przyznała nagrodę główną – wyróżniając p. Katarzynę Bartkowiak oraz p. Damiana Bartkowiak za  profesjonalny taniec.