Skontaktuj się z nami

STANDARDY FUNKCJONOWANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

STANDARDY FUNKCJONOWANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Od 11.05.2022 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Grodzisku Wlkp.  Warsztaty Terapii Zajęciowej podpisały umowę o przystąpieniu i realizacji pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego                                i zawodowego osób niepełnosprawnych współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.