Skontaktuj się z nami

2.04 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

🩵
🩵
🩵

wsp A rcie

zroz U mienie

akcep T acja

solidar Y zm

włąc Z enie

🩵
🩵
🩵

#na niebiesko dla autyzmu